• Visie

Visie

Kleinschalig en persoonlijk

Horsewise is een zorgmanege waarbij contact met elkaar, de deelnemers en de paarden voor op staat. Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en nauwe betrokkenheid bij de deelnemers is kenmerkend voor onze begeleiding. Daarbij zetten we de kracht ipv de klacht centraal en gaan uit van de kwaliteiten en talenten van onze deelnemers. Zo kunnen zij vanuit een positieve insteek (weer) ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.

Samen met onze paarden zetten ze een ontdekkingsreis in naar hun eigen (paarden)kracht!

Echt contact maken

 Een paard is altijd eerlijk en reageert  in het hier en nu  op wat er gebeurt. Hierdoor krijg je inzicht in jouw manier van contact maken en de manier waarop je dingen aanpakt.  Je krijgt de kans te experimenteren met een andere houding en ander gedrag en het effect daarvan te ervaren. Daarbij is de beleving belangrijker dan het resultaat: vanuit samenwerking en ontspanning bereik je meer dan vanuit de druk om te presteren. Dat geldt voor zowel mensen als paarden!
Samen met de paarden kun je je eigen antwoorden, krachten en mogelijkheden ontdekken. De ervaring die je  opdoet, kun je daarna inzetten bij lastige situaties op school, werk of thuis, in contact met anderen en niet in de laatste plaats met jezelf.

Samen groeien

Samen groeien doe je door samenwerken, naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaar. We kijken naar wat zowel de deelnemer als het paard nodig heeft én wat ze beide aan kwaliteiten te bieden hebben. Met andere woorden: we werken met ze samen. Onze paarden maken net als de begeleiders deel uit van ons Horsewise team


Het welzijn van de paarden heeft bij Horsewise hoge prioriteit.  Dit betekent dat onze paarden op een zo natuurlijk mogelijke manier worden gehouden. De paarden kunnen het gehele jaar door dag en nacht met elkaar buiten staan met de mogelijkheid om te schuilen. Zo zijn ze vrij om de hele dag door te bewegen  en  kun je de dynamiek van de kudde ervaren.


Begeleiding met paarden is een leuke, avontuurlijke en vooral heel effectieve manier van coachen en begeleiden!

Volg ons op: